Karmaşık sayılar soru örnekleri ve çözümleri

.

2023-02-07
    ف اص ر ف ه